Fire stadier i Birgitte Gjøes liv

Jeg bad i 2021 tegneren Charlotte Clante (1943-2022) fabulere over fire perioder i Birgitte Gjøes liv, nemlig tiden

da hun var lille, moderløs pige, anbragt i Ring Kloster, benediktinernonneklostret ved Skanderborg, under opsyn af nonne eller “klosterjomfru” Mette Ovesdatter,

da hun var jomfru og hofdame hos først to af sine ældre søstre og senere hos dronning Dorothea i Kolding,

da hun var hustru til Herluf Trolle og dermed lensmandsfrue på bl.a. Krogen (Kronborg) i Helsingør og endelig

da hun var enke og “pensioneret” skoleforstander og kunne sidde på Sortebrødregaard med sin bønnebog og tænke på de problemer, hun havde med den nære familie, som var stærkt utilfreds med, at hun i1565 havde testamenteret sin formue til oprettelsen af Herlufsholm Skole.

Her er først skitserne – og derefter de færdige akvareller:

Charlotte Clante 2021: Birgitte Gjøe som pige i Ring Kloster ca. 1513-16
Charlotte Clante 2021: Birgitte Gjøe som jomfru ca. 1525 – 1544, bl.a. i Kolding
Charlotte Clante 2021: Birgitte Gjøe som hustru 1544 – 1565, bl.a. i Helsingør, Hillerødsholm m.fl.
Charlotte Clante 2021: Birgitte Gjøe som enke 1565 – 1574, bl.a. i Sortebrødregård, Næstved

17.11.2022